<

NERVIL
KOM
MUNIKATION

 

NERVIL KOMMUNIKATION

Tom Nervil
Apollovej 5
2720 Vanløse

Telefon: 29 26 71 09
tom@nervil.dk

 

Kommunikation


Vi kommunikerer alle sammen hele tiden. Vi kan ganske enkelt ikke undlade at kommunikere. Selv tavshed er en form for kommunikation.

Ved at blive bevidst om, hvad man skal sige til hvem, og hvornår og hvordan det skal ske - så kan kommunikationen komme til at tjene et formål, der ligger ud over det at kommunikere.

Det er særlig vigtigt, når man vil kommunikere til mange og ønsker at opnå noget hos nogen - og det vil vi.

Kommunikationsplanlægning af målrettede indsatser er en særlig diciplin.

 [KOMMUNIKATION]

At gøre fælles

Planlæg Kommunikationen
Gyldendal Business 2011