<

NERVIL
KOM
MUNIKATION

 

NERVIL KOMMUNIKATION

Tom Nervil
Apollovej 5
2720 Vanløse

Telefon: 29 26 71 09
mail@nervil.dk

 

Rådgivning om kommunikation


Udgangspunktet for god rådgivning er en åben dialog mellem virksomheden/organisation - og konsulenten, som skal diske op med de gode råd. Det er altid virksomheden eller organisationen, der har det sidste ord og træffer de afgørende beslutninger.

Indsigt i den virksomheden/organisationen er afgørende for et godt samarbejde og i sidste ende - et godt resultat.

Ud over viden fra virksomheden selv kan det være nødvendigt med række supplerende kilder til information.

Hvad der skal til afgøres ud fra den enkelte opgave.

 [RÅDGIVNING]

At give råd eller angive en metode eller vej mod et defineret mål

Rådet skal ikke alene vise vejen, men også motivere og aktivere den indsats, der skal til for at nå målet
 

 

Opdateret d. 23.5.2009 n